(P) Principalele atribuții ale administratorului de bloc

Viața într-o comunitate nu este deloc lipsită de reguli și responsabilități, chiar dacă locuiești la bloc.

(P) Principalele atribuții ale administratorului de bloc

Fiecare proprietar trebuie să fie conștient că întregul imobil este o proprietate comună, gestionată prin intermediul unui administrator, persoană fizică ori juridică.

De regulă, această funcție este ocupată de unul dintre cei care locuiește în respectiva clădire, însă activitatea și implicarea sa sunt reglementate prin legea 196/2018 care precizează clar obligațiile persoanei desemnate să managerieze un imobil. Iată care sunt cele mai importante atribuții ale unui administrator de bloc:

Afișează lunar lista de venituri și cheltuieli a asociației

În fiecare lună, administratorul unui imobil are obligația de a calcula, întocmi și afișa la avizierul clădirii o listă cu veniturile obținute din exploatarea proprietății comune și cheltuielile de întreținere ale asociației de proprietari. Conform reglementărilor în vigoare, această listă trebuie întocmită în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii.

Propune lucrări pentru întreținerea imobilului

Persoana desemnată să aibă grijă de bloc este cea care propune și supraveghează diferite lucrări având drept scop conservarea și întreținerea acestuia.

Administratorul este cel care efectuează formalitățile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea sau reparația condominiului, derularea și urmărirea realizării acestor contracte.

Spre exemplu, în scopul creșterii siguranței în bloc, administratorul trebuie să inițieze propunerea de a monta interfon pentru apartament de la ElectraInstal.ro pentru a limita cât de mult posibil accesul străin în clădirea de locuințe. În cazurile de urgență, cu acordul comitetului executiv, acesta demarează executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului.

Efectuează activități de contabilitate și casierie

Una dintre atribuțiile principale ale administratorului este organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă și activitatea de casierie.

Persoana desemnată de asociația de proprietari gestionează bunurile materiale și fondurile bănești, propune bugete anuale şi prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreţinere şi lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte cheltuieli previzibile şi o estimare generală a cheltuielilor asociaţiei de proprietari.

Administratorul realizează lunar și depune semestrial, la secția specializată în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află blocul, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv.

Gestionează fondurile constituite de către asociație

În cadrul fiecărui bloc este necesar să fie constituite diferite fonduri pentru bunul mers al tuturor lucrurilor. Astfel, administratorul gestionează fondul de rulment, fondul de reparații constituite la dispoziția asociației de proprietari sau orice alte fonduri create pentru activitatea comună a imobilului.

Asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor

Deoarece vorbim de o proprietate comună, administratorul se asigură, prin controale periodice, că proprietarii respectă normele generale de apărare împotriva incendiilor în cazul utilizării părților pe care le împart cu ceilalți locatari.

De asemenea, acesta trebuie să pună la dispoziția persoanelor din imobil și funcționalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu și a celor de acces, intervenție și salvare.

Administrează interesele proprietarilor în raport cu autoritățile publice

Orice acțiune derulată de instituțiile publice, care vizează și implicarea unui bloc, este gestionată de către administrator, în numele tuturor proprietarilor.

De pildă, în cazul în care autoritățile urmează să efectueze anumite lucrări pentru alimentarea cu utilități a clădirii sau modernizarea infrastructurii, discuțiile vor fi purtate cu administratorul imobilului, cel care ulterior le va transmite proprietarilor toate deciziile luate.

Notifică în scris restanțierii la plată

Aproape fiecare bloc întâmpină și probleme atunci când vine vorba de plata cheltuielilor lunare. În situația în care unul sau mai mulți proprietari nu-și achită obligațiile, administratorii trebuie să-i notifice în scris cu privire la restanțele acumulate la cheltuielile comune ale imobilului și să înștiințeze totodată și președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari.

Administratorul unui bloc este cel care răspunde de buna funcționare a vieții în comunitate și de activitățile din condominiu.

Proprietarii au dreptul de a fi înștiințați cu privire la orice acțiune derulată în cadrul imobilului și, dacă constată că administratorul nu-și îndeplinește atribuțiile, se pot adresa președintelui, comitetului executiv al asociației de proprietari sau instituțiilor abilitate referitor la eventualele abateri de la folosirea normală a clădirii.

Program PRO 2

 • Joi
 • 06:45 Tanar si nelinistit
  60 min
  07:45 Lacrimi de iubire
  75 min
  09:00 Vieti la rascruce
  60 min
  10:00 Intre tine si rau
  105 min
  11:45 Frumoasa si bestiile
  135 min
  14:00 Blind date
  60 min
  15:00 Vieti la rascruce
  60 min
  16:00 Tanar si nelinistit
  60 min
  17:00 Juraminte incalcate
  60 min
  18:00 Blind date
  60 min
  19:00 Frumoasa si bestiile
  120 min
  21:00 Intre tine si rau
  60 min
  22:00 Vieti la rascruce
  60 min
  23:00 Lacrimi de iubire
  60 min
  00:00 Frumoasa si bestiile
  120 min
  02:00 Lacrimi de iubire
  60 min
  03:00 Juraminte incalcate
  45 min
  03:45 Ce se intampla, doctore?
  30 min
  04:15 Intre tine si rau
  45 min
  05:00 Blind date
  45 min
  05:45 Juraminte incalcate
  60 min
  06:45 Tanar si nelinistit
  60 min